×

Зони на ЈП „Плаваја“ – Радовиш

Во табелата се презентирани паркиралиштата каде можете да паркирате со Вашиот мобилен телефон:

Зона

Локација

Црвена зона
R11 – парк на млади
R12 – ул. „Кеј 8-ми Септември“
R13 – ул. „22-ри Октомври“
R14 – СРЦ и автобуска
Зелена зона
R20 - ул. „Кеј 8ми Септември“ од Римски мост до последниот мост на река Радовишка
R21 - ул. „Кеј 8ми Септември“ (лев тек на река Радовишка)
R22 - покрај ул. „Кеј 8ми Септември“
R23 - покрај ул. „Кеј 8ми Септември“
R24 - покрај ул. „Кеј 8ми Септември“
R25 - покрај ул. „Кеј 8ми Септември“ (десен тек на река Радовишка)
R26 - бул. „Александар Македонски“ од Општина Радовиш до пред кружниот тек
R27 - бул. „Александар Македонски“
R28 – позади Основен суд
R29 – кај Општина РадовишЦени на паркирање

Цените за паркирање се дефинирани од страна на ЈП „Плаваја“. Имајќи ги во предвид двете паркинг- зони во моментот во Радовиш, дефинирани се следните тарифи:

Зона
Црвена зона
Зелена зона
Цена (денари/час)
30
20
Месечна повластена карта за станари за прво/второ возило
300 / 500
250 / 400
Месечна дозвола за вработени
300
250
Месечна дозвола за физички и правни лица
2000
1800
Годишна дозвола за физички и правни лица
20000
18000
Годишна дозвола за резервирано паркинг место
40000
30000
Доплатна карта за непрописно паркирање
1000
Доплатна карта за паркиран на место за ЛПП
3000

Сите цени се во денари со вклучен ДДВ
Времетраење на наплата на паркирање:
Понеделник - петок од 07:00 - 21:00 часот Сабота од 08:00 – 18:00 часотГреб-картичките можат да се набават во околните трафики на паркиралиштата.


ДОПЛАТНА КАРТА се издава во случај на неподмирена наплата на паркирање, немате дозвола за таа зона или истечена дозвола.

НАПОМЕНА ! Ве молиме внимателно разгледајте ги знаците во зоната за паркирање – тие ја покажуваат шифрата на зоната којшто треба да ја користите, како и цената за паркирање. Употребата на погрешна шифра може да доведе до плаќање на пенали. Бројот 144144 моментално е достапен за корисниците на мобилните мрежи на Македонски Телеком и А1.


Информации за контакт

ЈП „Плаваја“ – Радовиш

Телефон за поддршка: +389 75 253 352