×

Најпрактичното решение за наплата и контрола на паркирање во Вашиот град

Предности за градот

 • Транспарентен проток на пари како последица на неготовинско плаќање
 • Дополнителени приходи во градскиот и државниот буџет кои ќе биде искористени за одржување на паркинг- просторите
 • Проектот не вклучува капитални инвестиции од страна на градот
 • Онлајн пристап до статистички податоци
 • Најдобро Европско искуство

Предности за корисниците

 • Практичност и едноставност на користење
 • Не користите готовина
 • Можност за продолжување на времето на паркирање од далечина
 • Можете да добиете потсетник кога Вашето време на паркирање е завршено
 • Регулирано паркирање за станарите
 • Можете да го менаџирате сопствениот профил, да примате извештаи, вршите плаќање
 • Можете да ја надополните Вашата паркинг- сметка кога сакате и колку сакате

Цел

 • Поголема проточност на возила и слободни места за паркирање
 • Подобрување на квалитетот на опслужување на корисниците
 • Стекнување поголема доверба кај возачите
 • Поставување на поефикасна политика во управувањето со паркирање во Централното Градско Подрачје
 • Подобрена организација на паркирање => Намалување на времето на барање слободно паркинг место => Намалување на загадувањето и подобрување на безбедноста на сообраќајот во градското подрачје