×

Повелете, Регистрирајте се!

Процесот на регистрација вклучува регистрација од приватен или службен телефон за користење на системот за зонско паркирање