×

Услугата на паркирање можете да ја платите на следните начини:

 • За обични (нерегистрирани) корисници
  • Сметка на мобилен телефон (при-пеид, пост-пеид)
  • Греб-картички – Можат да се набават во најблиските трафики до паркиралиштата. Една греб-картичка важи за еден час паркирање.

 • За регистрирани корисници (приватни и деловни)
  • Банковна сметка- кредина картичка
  • Траен налог
  • Онлајн кредитна картичка

 • Сопственици на дозволи (станарски, месечни, дозволи за правни лица)
  • Банковна сметка