×

Зони на ЈП „Паркиралишта Струмица“

Во табелата се презентирани паркиралиштата каде можете да паркирате со Вашиот мобилен телефон:

Зона

Зонско место

Црвена зона
S11 – бул.„Ленинова“
S12 – бул.„Маршал Тито“
Жолта зона
S21 – бул. „Ленинова“ и КГС Партизан
S22 – ул. Гоце Делчев
S23 – ул. Балканска
S24 – ул. „Димитар Влахов“, ул. „Маршал Тито“
S25 – ул. „Герас Цунев“, ул. „Боро Џони“
S26 – кај Јавно овинителство
S27 – кај ОУ Видое Подгорец
S28 – кај ОУ Сандо Масев
S29 – кај Елизабет
S30 – кај Општата Болница


Цени на паркирање

Цените за паркирање се дефинирани од страна на ЈП Паркиралишта Струмица. Имајќи ги во предвид двете паркинг- зони во моментот во Струмица, дефинирани се следните тарифи:

Зона
Црвена зона
Жолта зона
Цена (денари/час)
30
20
Временско ограничување
2 часа
нема
Повластена дозвола за правен субјект за прво/второ/трето возило
1000 / 2000 / 3000
Месечна дозвола за физички и правни лица
2880
1920
Месечна дозвола за резервирано паркинг место
4000
3000
Годишна дозвола за за физички и правни лица
30000
20000
Годишна дозвола за резервирано паркинг место
45000
30000
Месечна дозвола за вработени
нема
500
Месечна дозвола за сите зони
4300
Годишна дозвола за сите зони
41280
Станарска дозвола за прво/второ возило со постојана адреса
нема
0 / 300
Станарска дозвола за прво/второ возило со привремена адреса
нема
200 / 400
Доплатна карта за непрописно паркирање
1000

Сите цени се во денари со вклучен ДДВ

Времетраење на наплата на паркирање:

Понеделник – петок: 07:00 – 21:00 часот
Сабота: 07:00 – 17:00 часот
Недела и државни празници: бесплатноГреб-картичките можат да се набават во околните трафики на паркиралиштата.


ДОПЛАТНА КАРТА се издава во случај на надминување на временското ограничување во зоната, немате дозвола за таа зона или истечена дозвола.


НАПОМЕНА ! Ве молиме внимателно разгледајте ги знаците во зоната за паркирање – тие ја покажуваат шифрата на зоната којшто треба да ја користите, како и цената за паркирање. Употребата на погрешна шифра може да доведе до плаќање на пенали. Бројот 144144 моментално е достапен за корисниците на мобилните мрежи на Македонски Телеком и А1.


Информации за контакт

ЈП Паркиралишта Струмица

Телефон за поддршка: +389 34 511 866