×

Зони на ЈП „Куманово паркинг“

Во табелата се презентирани паркиралиштата каде можете да паркирате со Вашиот мобилен телефон:

Зона

Зонско место

Црвена зона
KA1 – ул. „Моша Пијаде“, Паркинг Сума, УЈП
KA2 – Скопски Дуќани, ул. „Ленинова“, ул. „Пионерска“
KA3 – ул. „11ти Октомври“
KA4 – Паркинг Кристал, Уред
KA5 – ул. „Илинденска“, Трст, ул. “Кирил и Методиј“ прв дел (паркинг место од 1 до 10)
KA6 – ул. „Народна Револуција“, Центар за Култура, ул. „Кирил и Методиј“ (паркинг место од 11 до 30)
KA7 – Катна гаража
Жолта зона
KB1 - кај Пожарна

Цени на паркирање


Цените за паркирање се дефинирани од страна на ЈП Куманово Паркинг.

Зона
Црвена
Жолта
Цена (денари/час)
30 ден.
25 ден.
Временско ограничување
2 часа
нема
Доплатна карта
1000 ден.

Времетраење на наплата на паркирање:

Понеделник – петок: 07:00 – 21:00 часот
Сабота: 07:00 – 14:00 часот
Недела и државни празници: бесплатно

Греб-картичките можат да се набават во околните трафики на паркиралиштата.


ДОПЛАТНА КАРТА се издава во случај на надминување на временското ограничување во зоната, немате дозвола за таа зона или истечена дозвола.


НАПОМЕНА ! Ве молиме внимателно разгледајте ги знаците во зоната за паркирање – тие ја покажуваат шифрата на зоната којшто треба да ја користите, како и цената за паркирање. Употребата на погрешна шифра може да доведе до плаќање на пенали. Бројот 144144 моментално е достапен за корисниците на мобилните мрежи на Македонски Телеком и A1.


Информации за контакт

ЈП Куманово паркинг

Телефон за поддршка: +389 31 424 003