×

Како функционира системот за СМС-паркирање

Користењето на мобилен телефон за паркирање е многу лесно. Едноставно, испратете порака до бројот 144144 за почеток и за крај на паркирањето.

Основни функции

Почеток на паркирање

За почеток на паркирањето:

    1. Напишете СМС-порака во форма: Зона РегБр, каде што Зона е шифрата (бројот) на зоната во која паркирате, додека РегБр е бројот на регистарската таблица на Вашето возило.
    2. Пратете ја следната СМС-порака на бројот 144 144

Бројот на регистарската таблица треба да биде напишан без празни места и посебни знаци (точен формат би бил AA123FF; форматите како AA-123-FF или AA 123 FF не се валидни).

На пример: A3 AA123FF за да го паркирате Вашето возило (со регистарска таблица AA123FF) во зона A3.

Како одговор на Вашата команда за почеток на паркирањето, ќе добиете одговор на СМС-пораката, која би изгледала вака: "Возилото AA123FF е паркирано во зоната A3".

Важно: Секогаш два пати проверете ја зоната во која го паркирате Вашето возило. Паркирањето со внесување на погрешна шифра на зоната може да доведе до наплаќање на доплатна карта.

Крај на паркирање - внесете: S

За да заврши Вашето паркирање:

    1. Напишете СМС-порака која ќе ја содржи само буквата S.
    2. Пратете ја пораката на бројот 144 144. .

Како одговор на Вашата команда за завршување на паркирањето, ќе ја добиете следната СМС-порака: ”Возилото AA123FF го заврши паркирањето во 14 часот. Вкупната цена за наплата за овој период е 45 денари”.

"